Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Program Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – výzva IV.

Název projektu: Akumulace HBC

Jméno žadatele: HBC steel guaranteed machining s.r.o.

Termín realizace: 5/2021 – 11/2021

Způsobilé výdaje: 4 365 753,00 Kč

Dotace: 3 492 602,40 Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo zavedení technologie akumulace energie do provozu společnosti HBC steel guaranteed machining s.r.o., čímž byl nastaven proces efektivnějšího hospodaření s energií v objektu provozovny společnosti a došlo ke snížení nákladů za energie. Bateriové úložiště bylo napojeno na stávající FVE.

Kapacita instalované elektrické akumulátorové baterie je 257,8 kWh.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu podnikání a konkurenceschopnost.

Závěry a výsledky: Důvodem realizace projektu byla úspora na odběru energie ze sítě a řešení situace ohledně nerovnoměrného toku elektrické energie, vysokých měsíčních nákladech vynakládaných na rezervovaný příkon, apod. Realizace celého projektu proběhla bez komplikací a výsledkem je možnost využití poměrně velkého množství naakumulované energie. Díky napojení bateriového úložiště k stávající FVE je možné naakumulovanou elektrickou energie získanou v době přebytku využít v době jejího nedostatku (nízká intenzita slunečního záření nebo v noční době). Vzhledem k tomu, že se v kombinaci s FVE zároveň jedná i o tzv. zelenou energii – energii z přírodních zdrojů (slunečního svitu), jde o významný obnovitelný zdroj energie šetrný k životnímu prostředí.

Další přínosy projektu:
– zvýšení konkurenceschopnosti firmy díky nižším nákladům na provoz
– zvýšení energetické soběstačnosti firmy

Fotografie realizovaného projektu: