HBC steel: Připraveni ke vzletu

The first Makino MAG1 in Central Europe has been installed at HBC Steel Guaranteed Machining, a young but dynamically expanding company located in the Czech city of Olomouc. In only six years HBC Steel´s visionary owner, Pavel Hemžský, has built up a thriving job-order parts production business. Recently, he invested in a MAG1 to equip …

Výzkum v oblasti opracování speciálních austenitických ocelí

  Výzkum v oblasti opracování speciálních austenitických ocelí se zaměřením na zvýšení produktivity výroby a kvality vyráběných součástí Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015904 Termín realizace projektu: 1.2. – 28.6.2019 Hlavním cílem projektu je analyzovat současný stav obrábění těžkoobrobitelných korozivzdorných ocelí. Výzkumem v dané oblasti bude docíleno požadovaných hodnot, které jsou stěžejní nejen pro výrobce, ale i …